030 228 4444 info@vgcn.nl

TACT onderzoek

Het positieve effect, de veiligheid en de lage belasting op het lichaam van chelatie werden in 2013 aangetoond bij patiënten met vaatziekten aan het hart, in een bijna 10 jaar durend dubbel blind onderzoek in de USA., het zgn. TACT-onderzoek.
Het zeer gerenommeerde NIH (National Institute of Health) besteedde ruim 30 miljoen US dollar om dit grootste wetenschappelijke onderzoek bij een groep zware hartpatiënten te kunnen voltooien. Aan dit zeer degelijke wetenschappelijke onderzoek, opgezet vanuit de reguliere geneeskunde, namen meer dan 1.700 patiënten met ernstige vasculaire aandoeningen deel. Alle procedures werden gevolgd en begeleid door cardiologen.
Over dit TACT-onderzoek inzake chelatietherapie verschenen meerdere publicaties. Wij noemen er twee:

  1. 27 mrt 2013 in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical
    Association¹)
  2. 19 nov 2013 betreffende de sub-populatie diabetespatiënten in het wetenschappelijke
    tijdschrift CIRCULATION (American Heart Association²). De patiënten in deze studie die
    het meest baat bleken te hebben van chelatie therapie waren diabetes patiënten met
    vaatproblemen.

Vaatziekten bij diabetes type 2 patiënten

Diabetes patiënten die vaatziekten ontwikkelen zijn moeilijk te behandelen met de bekende anti-atherosclerotische middelen, zoals cholesterol verlagers, antihypertensiva en zgn. lifestyle veranderingen. In een aantal gedegen onderzoeken is dat in de afgelopen jaren nogmaalsduidelijk aangetoond.
Het TACT onderzoek heeft laten zien dat chelatie juist bij deze patiënten groep goed blijkt te werken. Aan de ene kant is er geen goede bestaande therapie voor diabeten met vaatproblemen aan de andere kant zijn er sterke aanwijzingen dat chelatietherapie hier heel nuttig kan zijn.

¹ JAMA (Journal of the American Medical Association)
² CIRCULATION (American Heart Association)