030 228 4444 info@vgcn.nl

INTRAVENEUZE LASERTHERAPIE

In onze praktijk wordt intraveneuze lasertherapie aangeboden als uitbreiding van onze therapeutische mogelijkheden.

WAT IS HET?

Het gebruik van laserlicht wordt in de geneeskunde wereldwijd al vele jaren uitwendig op verschillende wijzen toegepast. De intraveneuze manier van behandelen is oorspronkelijk in Rusland uitgevonden en is later in Duitsland verder ontwikkeld.
Er worden hierbij geen oplossingen van stoffen in een ader gebracht maar uitsluitend soft laser frequenties van licht. Via de bloedstroom bereikt de helende invloed van dit specifieke licht zo alle organen en ledematen tot in de fijnste vaatjes. De toepassing van soft-laserlicht kleuren per infuus heeft daarom, t.o.v. uitwendige toepassingen, vaak grote voordelen voor gewenste positieve therapeutische resultaten.

WERKINGEN

  1. ter verbetering van microcirculatie door het gehele lichaam, dus ook van de zuurstoftoevoer naar weefsels
  2. krachtige stimulatie van het immuunsysteem
  3. ter verbetering algemene lichamelijke conditie

De positieve werking berust op infusie van zgn. laagfrequent monochromatisch coherent licht dat via de bloedstroom door het gehele lichaam zijn weg vindt naar organen en weefsels. De gewenste therapeutische effecten kunnen vooral door het gebruik van achtereenvolgens verschillende monochromatische kleuren (golflengten) bereikt worden.

Bij opname van dit soft laserlicht in het bloed worden met name de bloedcellen en circulerende stamcellen energetisch opgeladen en daardoor gestimuleerd in hun specifieke functioneren. Op cellulair niveau kan dit licht zo zijn therapeutische effecten genereren, hetgeen inmiddels ook internationaal veelvuldig is aangetoond *. 

MEDISCHE INDICATIES:

ad 1) circulatie:
✅ verminderde doorbloeding in ledematen of organen 
✅ verstoorde microcirculatie, met name bij diabetes mellitus
✅ hoge bloeddruk
✅ angina pectoris (beklemming op de borst)
✅ kortademigheid door cardiale oorzaak
✅ na doorgemaakt hartinfarct of beroerte, ter preventie

ad 2) immuniteit:
✅ slecht genezende infecties en ontstekingen
✅ verminderd afweer bij virussen, bacteriën en schimmels
✅ (auto-)immuunstoornissen
✅ reumatoïde artritis

ad 3) conditie:
✅ algemene vermoeidheid

UITVOERING

Bij intraveneuze lasertherapie wordt met behulp van een speciale kleine katheter laserlicht rechtstreeks in de bloedbaan gestraald. Daarbij brengen wij via een kleine infuusnaald een specifieke zeer dunne lasercanule in een ader in de onderarm.
Het geleide laserlicht doet daarna zijn werking met drie verschillende aansluitende kleurfrequenties, samen duurt dat een half uur (20 minuten per kleur).
Na het inbrengen van de dunne naald door de huid in het bloedvat is deze behandeling, zoals bij elk infuus van ons, pijnloos.

VEILIGHEID

Deze innoverende therapie is zonder bijwerkingen en geldt als geheel veilig.

*  Zie ISLA (International Society Low-Level-Lasertherapie Research Group) dr. M. Weber

Disclaimer: alle therapieën die door onze kliniek worden aangeboden gelden als aanvullend op de regulier geïndiceerde medische behandelingen.