030 228 4444 info@vgcn.nl

Gespreide chelatiekuur

Als een van de eersten in Nederland biedt het Vaatgezondheid Centrum Nederland in Baarn chelatietherapie ook in een alternatieve vorm als Gespreide Chelatiekuur.
Deze kuur is makkelijker en voor vrijwel iedereen qua kosten haalbaar:

  • 30 korte infusen gespreid over een periode van 15 maanden (1 infuus per 2 weken)
  • De duur van elke infuus-sessie is ongeveer 1 uur
  • De kosten van deze infusen zijn lager dan bij de klassieke kuur (nota per infuus)

De Gespreide Chelatiekuur passen wij uitsluitend toe bij patiënten zonder ernstige of acute medische indicatie en bij preventieve chelatie. Uit onderzoek is gebleken dat voor deze groep de zgn. Korte Chelatie Infusen gelijkwaardige resultaten geven en daarom volstaan

Toelichting: Voor chelatie-infusen wordt in de Verenigde Staten en Europa al meer dan een halve eeuw door artsen een klassieke formule toegepast. De kuur met deze klassieke infusen verloopt volgens een gestandaardiseerd protocol. Dit geldt o.a. voor de gebruikte stoffen in het infuus, waaronder de hoeveelheid werkzame stof (EDTA).
Een klassiek infuus heeft een sessie-duur van ongeveer 3 uur. Ook binnen ons Vaatgezondheid Centrum worden de klassieke chelatie infusen nog steeds om verschillende redenen dagelijks toegepast.

Sinds de jaren ’80 echter werkt een groep chelatiespecialisten in Zuid-Amerika onder leiding van de Braziliaanse cardioloog dr. E. Olszewer met een gewijzigde infuus samenstelling. Dit door hem geïntroduceerde infuus, het zogenaamde Korte Infuus, is verhoudingsgewijs lichter van samenstelling en de behandeling vraagt minder tijd van de patiënt.
Inmiddels is deze alternatieve chelatieformule bij meer dan 250.000 infuusbehandelingen volledig uitgetest. Essentieel is dat bij deze Korte Infusen het zgn. ‘maximum therapeutisch effect’ in aanmerking wordt genomen. Een hogere dosis leidt namelijk niet automatisch tot een evenredig hoger therapeutisch effect. Een bekend voorbeeld van dit fenomeen zijn pijnstillers: steeds meer tabletjes leveren niet steeds
meer pijnstilling. Uit een groot medisch onderzoek van dr. Olszewer en zijn collega prof. dr. Carter bleek deze afvlakkende therapeutische meerwaarde eveneens van toepassing bij de stof EDTA. Bij 2870 patiënten bleken toegediende Korte Infusen statistisch vergelijkbaar positief therapeutisch werkzaam* te zijn als de elders gebruikte klassieke chelatie-infusen:

  • 99 % waarneembare tot goede verbetering bij slagadervernauwing in de benen
  • 93,9% verbetering, idem, bij patiënten met vernauwing van kransslagaderen
  • 54 % verbetering, idem, bij vaatvernauwing in de hersenen

De arts beoordeelt de medische aspecten tijdens het consult. Vervolgens worden beleid en eventuele behandelingen in gezamenlijk overleg bepaald.
Uiteraard zijn er patiënten bij wie alsnog de klassieke chelatie-infusen geïndiceerd zijn. Bij urgente en/of ernstige klachten en bij enkele specifieke medische indicaties kunnen wij juist de klassieke infuuskuur als voorkeursbehandeling aanbevelen. Ook geven sommige patiënten zélf de voorkeur aan de meer intensieve klassieke chelatiekuur. Teneinde verworven resultaten na een volledige kuur ook te behouden, wordt door ons in de meeste gevallen aanbevolen in de jaren erna enkele onderhoudsinfusen per jaar te nemen.

chelatie kamer