030 228 4444 info@vgcn.nl

INTRAVENEUZE LASERTHERAPIE

Binnen ons klinisch centrum hebben wij nu intraveneuze lasertherapie opgestart. Dit sluit volledig aan bij de specifieke therapeutische doelstellingen van onze kliniek. Deze innoverende therapie is, indien uiteraard op juiste wijze toegepast, geheel veilig en zonder bijwerkingen.

WAT IS INTRAVENEUZE LASERTHERAPIE?

Het gebruik van laserlicht wordt in de geneeskunde wereldwijd al vele jaren uitwendig op verschillende wijzen toegepast. De intraveneuze manier van behandelen is oorspronkelijk in Rusland uitgevonden en is later in Duitsland verder ontwikkeld.
Binnen onze praktijk wordt nu ook deze intraveneuze lasertherapie aangeboden. Er worden daarbij geen stoffen of chemicaliën ingebracht maar uitsluitend energetisch opgeladen licht.
Via de bloedstroom bereikt de helende invloed hiervan alle organen en zelfs de fijnste vaatjes in de ledematen. Deze infuustoepassing kan daarom grote therapeutische voordelen hebben t.o.v. uitwendige toepassingen van laserlicht, terwijl er geen bijwerkingen zijn.

WERKING

De positieve werking ervan berust op infusie van zgn. laagfrequent monochromatisch coherent licht dat via de bloedstroom door het hele lichaam zijn weg vindt.
De gewenste therapeutische effecten kunnen vooral door het gebruik van meerdere kleuren (golflengten) bereikt worden. Met name bloedcellen en circulerende stamcellen worden bij opname van het laserlicht in het bloedvat direct al in hun specifieke functioneren gestimuleerd. Dit licht kan op cellulair niveau overal zijn therapeutische effecten genereren, hetgeen inmiddels ook internationaal veelvuldig is aangetoond. 

 

ALGEMENE TOEPASSINGEN

  1. ter verbetering van de microcirculatie door het gehele lichaam, dus ook ter verbetering
    van de zuurstoftoevoer naar weefsels.
  2. voor een krachtige stimulatie van lichaamseigen immuunrespons.

SPECIFIEKE INDICATIES

✅ vaatvernauwing door hele lichaam
✅ angina pectoris (beklemming op de borst)
✅ kortademigheid door cardiale oorzaak
✅ hoge bloeddruk
✅ na doorgemaakt hartinfarct of beroerte, ter preventie
✅ verstoorde microcirculatie met name bij diabetes mellitus
✅ verminderde nierfunctie: ter verbetering van doorbloeding in de nieren
✅ vermoeidheid
✅ chronisch vermoeidheidssyndroom
✅ verbetering van het afweersysteem bij virussen, bacteriën en schimmels
✅ auto-immuunstoornissen in het algemeen
✅ reumatoïde artritis
✅ anti-veroudering

IN DE PRAKTIJK

Bij intraveneuze lasertherapie wordt met behulp van een speciale kleine katheter laserlicht, rechtstreeks in de bloedbaan gestraald. Er wordt hierbij via een kleine infuusnaald een specifieke zeer dunne lasercanule in een ader in de onderarm gebracht.
Het geleide laserlicht doet daarna zijn werking met twee verschillende aansluitende kleurfrequenties, samen gedurende een half uur (een kwartier per kleur).
Na het inbrengen van de dunne naald door de huid in het bloedvat is deze behandeling, zoals bij elk van ons infuus, pijnloos.

Disclaimer: alle therapieën die door onze kliniek worden aangeboden gelden als aanvullend op de regulier geïndiceerde medische behandelingen.