Chelatietherapie tegen aderverkalking

Aderverkalking is een sluipend proces dat in de slagaderwand zelfs op zeer jonge leeftijd al kan beginnen. Door onze moderne manier van leven neigt ons lichaam eerder vervuild te raken, dat is een ieder bekend. En of we willen of niet, via lucht, water en voedsel nemen we eveneens gifstoffen op Dit proces wordt verergerd door roken,  hoge bloeddruk, suikerziekte, chronische stress, verkeerde eetgewoonten, overgewicht / te weinig bewegen en erfelijke aanleg.

Chelatietherapie beoogt het aderverkalkingsproces zoveel mogelijk een halt toe te roepen en om te keren door het toedienen van infusen met het werkzame middel EDTA. Het is veelvuldig aangetoond dat EDTA, langzaam en per molecuul, kalk en cadmium-, lood- en polonium-moleculen (in sigarettenrook) in de plaques van de vaatwand in sterke mate aan zich bindt en zo met de bloedstroom meeneemt. Vervolgens worden deze voor het lichaam schadelijke stoffen gebonden aan het EDTA door de nieren met de urine afgevoerd.

Patiënten krijgen, na een vooronderzoek, een serie van deze pijnloze en veilige infusen met dit werkzame bestanddeel over langere periode verdeeld. Het resultaat van de chelatietherapie is uiteindelijk een betere doorbloeding door het hele lichaam. Chelatietherapie kan zo voor een schoner vaatstelsel zorgen en daardoor, vooral in combinatie met gezonde voeding en een gezonde manier van leven, een langdurige vitaliteit bevorderen.

Medisch onderzoek van de werking van chelatietherapie bij hart- en vaatziekten

Een groeiend aantal medische onderzoeken toont de positieve therapeutische werking aan. Recentelijk heeft een groot Amerikaans medisch onderzoek (het zgn. TACT onderzoek dat bij meer dan 1700 patiënten over een periode van 10 jaar werd uitgevoerd) wetenschappelijk dubbelblind en statistisch significant bewezen dat chelatietherapie zowel werkzaam tegen vaatvernauwing alsook veilig is. Chelatietherapie als preventie Bij vergrote risico’s op aderverkalking én bij afnemende vitaliteit kan chelatietherapie door zijn specifieke werking een belangrijk aandeel leveren in individuele preventie van gezondheidsproblemen. Chelatietherapie kan vanaf de leeftijd van 40jaar individueel aanbevolen worden om een goede doorbloeding te behouden.

Dit geldt niet alleen voor een reinigend effect op de grotere slagaderen, maar ook voor het onvoorstelbare aantal microvaatjes van ongeveer 90.000 en 100.000 kilometer dat een volwassen menselijk lichaam in zich draagt en die voor de doorbloeding van alle ledematen en organen in romp en hoofd zorgen. Een preventieve chelatiekuur bestaat meestal uit een serie van 20 tot 30 infusen met EDTA-oplossing die, al naar gelang de indicatie, gespreid over een periode van 10 weken tot een jaar en 3 maanden worden toegediend.

De volgende ziektebeelden komen voor chelatie in aanmerking

·    angina pectoris: borstbeklemming, benauwdheid van cardiale oorsprong

·    pijn in de benen als gevolg van onvoldoende doorbloeding, de zogenaamde etalagebenen (claudicatio intermittens)

·    vernauwde bloedvaten in de hals, hersenen, buik, benen of het hart.

·    na een beroerte (CVA) of TIA om de kans op herhaling te verkleinen

·    bestrijding van de gevolgen van een te hoog cholesterolgehalte.

·    bestrijding van de gevolgen van te hoge bloeddruk

·    bestrijding van de gevolgen cq complicaties van diabetes mellitus

Bij welke klachten?

·    pijn of druk op de borst (angina pectoris)

·    krampen/pijn/moeheid in benen/kuiten (claudicatio intermittens)

·    koude, witte of blauwe voeten

·    brokkelige teennagels

·    slecht genezende been- of voetwonden

·    achteruitgang geheugen (niet: ziekte van Alzheimer)

·    chronische duizeligheid (niet: syndroom van Menière)

·    beroerte of TIA

Hoewel de therapeutische waarde van chelatietherapie bij aderverkalking in de VS inmiddels wetenschappelijk is bewezen, is deze infuustherapie in Nederland nog relatief onbekend. Wereldwijd zijn er nu ongeveer 1300 artsen die chelatie met EDTA tegen aderverkalking en vaatvernauwing toepassen.

Binnen onze VGCN Kliniek passen wij  twee verschillende wijzen van chelatietherapie toe:

  • De chelatiekuur met een serie zogenaamde Klassieke Chelatie-infusen, zoals die reeds vanaf de beginperiode in de VS word toegepast. Een standaardkuur omvat soms 20, meestal 30 infusen. Voor meer info hierover: zie onder brochure in deze website.
  • De chelatiekuur met een serie zogenaamde Korte Chelatie-infusen, zoals die vooral in Zuid Amerika wordt toegepast. Hiervoor gelden 30 infusen over lange periode gespreid. Voor meer info hierover in deze website: zie onder gespreide chelatiekuur.
chelatietherapie