TACT onderzoek

Het positieve effect, de veiligheid en de lage belasting op het lichaam van chelatie werden in 2013 aangetoond bij patiënten met vaatziekten aan het hart, , in een bijna 10 jaar durend dubbel blind onderzoek in de USA., het zgn. TACT-onderzoek. Het zeer gerenommeerde NIH (National Institutes of Health) besteedde ruim 30 miljoen US dollar om dit grootste wetenschappelijke onderzoek bij een groep zware hartpatienten te kunnen voltooien. Aan dit zeer degelijke wetenschappelijke onderzoek, opgezet vanuit de reguliere geneeskunde, namen meer dan 1.700 patiënten met ernstige vasculaire aandoeningen deel. Alle procedures werden gevolgd en begeleid door cardiologen. Over dit TACT-onderzoek inzake chelatietherapie verschenen meerdere publicaties. Wij noemen er twee:

  • 
27 mrt 2013 in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical Association¹)
  • 19 nov 2013 betreffende de sub-populatie diabetespatiënten in het wetenschappelijke tijdschrift CIRCULATION (American Heart Association²). De patienten in deze studie die het meest baat bleken te hebben van chelatie therapie waren diabetes patienten met vaatproblemen

Focus op vaatziekten bij diabetes type 2 patienten

Diabetes patienten die vaatziekten ontwikkelen zijn moeilijk te behandelen met de bekende anti atherosclerotische middelen zoals cholesterol verlagers, antihypertensiva en zgn lifestyle veranderingen . In een aantal gedegen onderzoeken is dat in de afgelopen jaren nogmaals duidelijk aangetoond. Het TACT onderzoek heeft laten zien dat chelatie juist bij deze patienten groep goed blijkt te werken. Aan de ene kant dus geen goede bestaande therapie voor diabeten met vaatproblemen aan de andere kant sterke aanwijzingen dat chelatie therapie hier heel nuttig kan zijn. Ook is in de laatste jaren duidelijk geworden dat chelatie therapie waarschijnlijk werkt via het verwijderen van kalk uit de vaatwand Daarom bieden wij bij deze patienten aan naast het routine medische onderzoek van lab /ECG/Doppler ,zonder extra kosten voor u, een CT scan te maken zonder contrast inspuiting waarbij de kalk in de vaten goed wordt afgebeeld. Na afloop van de 30 kuren chelatie therapie herhalen we deze diagnostische test nog een keer om te zien of de chelatie therapie geholpen heeft.

Meer over de CT-scan

Dit CT onderzoek kan in ieder ziekenhuis worden aangevraagd en is een reguliere diagnostische test maar we hebben de rontgenafdeling van een groot ziekenhuis in de buurt bereid gevonden deze diagnostische test voor ons volgens een vast protocol te verrichten. Deze scan duurt slechts enkele minuten en geeft een geringe röntgenstralingsbelasting. Na het onderzoek kan de patiënt in de regel zonder enige last direct naar huis.

¹ JAMA (Journal of the American Medical Association)
² CIRCULATION (American Heart Association)