Een halve eeuw chelatietherapie in vogelvlucht

Documentatie bron: “De houdbare mens” | prof. dr. J.G. Defares – 2014 hoofdstuk 35 Op 27 maart 2013 verscheen in het vooraanstaande Amerikaanse medische tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) de uitslag van de zgn. TACT-studie (Trial to Asses Chelation Therapie), een zgn. dubbelblind-randomized onderzoek naar de werkzaamheid van chelatietherapie bij hartaandoeningen. Dit onderzoek, dat 10 jaar in beslag nam en 30 miljoen dollar heeft gekost, werd opgezet door het NIH (National Institutes of Health) in samenwerking met andere organisaties. Uiteraard speelden cardiologen een centrale rol bij dit onderzoek. Ondanks het feit dat de criteria voor ‘succes’ absurd hoog werden gekozen (brede sloot waar de chelatie-polsstok niet overheen zou komen) zijn – tot verbijstering van de cardiologen – zie google – de resultaten positief. De werkzaamheid van chelatietherapie staat nu officieel vast. Het JAMA-artikel levert het definitieve en ondubbelzinnige bewijs dat chelatietherapie effectief is. (Uiteraard bevat het artikel de rituele opmerking, ”Deze uitslag is niet toereikend om chelatie als reguliere therapie aan te bevelen.”) Vanzelfsprekend wordt dit resultaat door de cardiologen (in de woorden van prof. dr. Knook, Volkskrant, 1983: “een kwestie van macht en geld’”) gebagatelliseerd en onder tafel gestoken, waarbij zulke onzinnige uitspraken als “het significantieniveau (hier p=0.035, J.G.Defares) werd ter nauwer nood bereikt”, niet ontbreken. Het succespercentage van chelatietherapie bij angina pectoris en andere doorbloedingsstoornissen is in de orde van 90 procent. Dit is ruim 60 jaar geleden reeds door de cardioloog professor. Clarke en anderen vastgesteld en – het zij terloops vermeld – onder meer door Dr. M.E. Wise, statisticus in Leiden (Cambridge en Oxford), in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Chelatiepatiënten (dus... lees meer...

Chelatietherapie bij vaatvernauwing

Documentatie bron: “De houdbare mens” | prof. dr. J.G. Defares – 2014 Op 27 maart 2013 verscheen in het toonaangevende vaktijdschrift van de American Medical Association, de JAMA, uitslag van het door het door de overheid gefinancierde dubbelblinde onderzoek over de werkzaamheid van chelatietherapie (de zgn. TACT study), met als eindconclusie dat chelatie werkzaam en volledig veilig is. Het TACT onderzoek heeft 10 jaar geduurd en 30 miljoen dollar gekost. (JAMA, 309, 1241, 2013). Hiermee is voor eens en altijd de werkzaamheid van chelatietherapie wetenschappelijk bewezen en bevestigd. Medicijnen, stents of chelatie? Negen van de tien hartpatiënten die chelatietherapie ondergaan hebben geen medicijnen meer nodig en komen niet meer voor een stent of bypass in aanmerking. Aangezien medicijnen niet genezen, maar alleen de symptomen bestrijden en stents en bypass geen dag toevoegen aan de levensverwachting, terwijl chelatietherapie in 90 procent van de gevallen de patiënt zonder risico klachtenvrij maakt en de doorbloeding normaliseert kiezen veel hartpatiënten (inclusief artsen) voor chelatietherapie, een behandeling die geneest en niet slechts symptomen onderdrukt. Bij chelatietherapie wordt in een 500 cc infuus 3 gram EDTA toegediend. Dit is een lichaamsvriendelijke stof die in zijn molecuul vier azijnzuur moleculen bevat. De werking is complex maar in lekentermen werkt het als azijnzuur bij het verwijderen van kalk uit uw koffiezetapparaat. Het verwijdert de kalk neerslageen uit de vaatwand bij aderverkalking, maar niet de kalk uit de botten of tanden. Het verwijdert ook de overtollige kalk uit de lichaamscellen, waardoor de energieproductie weer optimaal wordt. De meerderheid van de mensen sterft aan de gevolgen van aderverkalking (hartinfarct, beroerte, etc.). Chelatietherapie maakt de slagaderen schoon en werkt zowel preventief (voorkomt hartproblemen, etc.) als curatief. Via de... lees meer...